BU, KWF nilagdaan ang Unawaan, Ugnayan sa Pagtatag ng Sentro ng Wika

Wednesday July 1,2020


Upang muling buhayin at pasiglahin ang pagtutulungan tungo sa ibayong pag-unlad ng wikang pambansa at pangangalaga sa kultura, isang Unawaan at Ugnayan sa Pagtatag ng Sentro ng Wika at Kultura ang nilagdaan ng Pamantasan ng Bikol (BU) at Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ng Malacanang, Manila na ginanap sa BUCAL Amphitheater, Aquilino P. Bonto Building noong ika-apat ng Marso, 2020.

Ito ay isang paraan ng KWF upang magkaroon ng aktibong bisig sa ibat-ibang lalawigan at rehiyon ng Pilipinas bilang pagtupad sa mandatong pangwika nito na inilatag ng Batas Republika Blg. 7104 ng 1991. Ayon sa KWF, ito ay sa paniniwalang higit na magiging epektibo ang pagpapalaganap ng Wikang Pambansa at ang pangangalaga ng mga katutubong wika at kultura ng aing bansa kung may mga sentrong itatatag sa mga estadong unibersidad at kolehiyo.

Pinangunahan ng bungad-bati ni Dr. Angela E. Lorenzana, Komisyoner ng Bikol – KWF ang kaganapan na sinundan ng isang panalit bilang ni Kyla Nicole Raquion, mag-aaral ng BU.

Upang pormal na markahan ang okasyon, nilagdaan nila Dr. Arthur P. Casanova, Nanunungkulang Tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino, at Pangulo ng Pamantasan ng Bikol Dr. Arnulfo M. Mascariñas ang Memorandum ng Unawaan at Patnubay hinggil sa Sentro ng Wika at Kultura.

Isang mensahe at pagkaloob ng Butil ng Karunungan ang inihatid ni Dr. Casanova na sinundan ng tugon ni Dr. Mascariñas.

Ang Dekano ng BU – Kolehiyo ng Arte at Letra na si Dr. Leticia M. Lopez naman ang naghatid ng pinid bati. Pinamunuan ni Dr. Evelyn C. Oliquino ang kaganapan bilang guro ng palatuntunan.